INVERTIR EN ARQUITECTURA ÉS MILLORAR LA TEVA SALUT

Cada cop està més estesa la preocupació per dur a terme una vida sana: fer esport, menjar millor, cuidar-se més… En aquest canvi de conscienciació cal tenir present, també, que els edificis —on passem la major part del dia— i l’entorn, que són el nostre hàbitat, juguen un paper crucial en el nostre benestar.

El disseny arquitectònic, així com els materials i sistemes constructius, la il·luminació o l’aïllament tenen conseqüències directes en el nostre benestar  i contribueixen a crear espais més saludables.

L’arquitectura permet rehabilitar un espai que, pel pas del temps, ha quedat obsolet. I ho fa amb una mirada integral, vetllant perquè els llocs on vivim i treballem estiguin ben il·luminats, ben ventilats i tinguin un nivell de confort òptim. Que siguin saludables, en definitiva, i ajudin a millorar la salut de les persones i la qualitat de vida.

Invertir en arquitectura és millorar la teva salut!

 

COM INFLUEIXEN EN LA SALUT LES CONDICIONS AMBIENTALS DE L’HABITATGE?

LA SALUT I L’ENTORN

L’habitatge no és un ens aïllat, sinó que forma part d’un barri, d’una ciutat, d’un poble… Per tant, la manera com estigui construït el nostre entorn determinarà les nostres activitats i estil de vida de la població i, en conseqüència, influirà en la nostra salut.

Un entorn que promogui el sedentarisme o la mobilitat irracional —ús del vehicle per a qualsevol desplaçament— pot fomentar l’obesitat o problemes cardiovasculars. Un disseny urbà que fomenti l’ús del vehicle incidirà en l’impacte ambiental, amb un augment de la contaminació atmosfèrica —partícules emeses per dièsels, CO2, etc.— i increment del soroll, factors de risc importants per a la salut.

En aquest sentit, és important fomentar entorns urbans saludables que contribueixin a la millora de la salut de la població.

PROBLEMES DE SALUT ASSOCIATS A L’ENTORN