SALUDABLES

RENOVACIÓ URBANA PER AL BENESTAR DE LES PERSONES

Cada cop està més estesa la preocupació per dur a terme una vida sana: fer esport, menjar millor, cuidar-se més… En aquest canvi de conscienciació cal tenir present, també, que els edificis —on passem la major part del dia— i l’entorn, que són el nostre hàbitat, juguen un paper crucial en el nostre benestar.

Pel que fa als edificis, no disposar d’un confort adequat a la nostra llar o lloc de feina pot tenir conseqüències directes en la nostra salut. Així, per exemple, un mal aïllament de parets, portes i finestres provoca filtracions d’aire que, amb el fred de l’hivern, fa que la temperatura interior no sigui l’adequada i que apareguin fongs a les parets causats per condensacions. Com a  conseqüència, augmenta el risc de patir malalties com refredats, grips, bronquitis, pneumònia… o, en casos més extrems associats a la pobresa energètica, excés de mortalitat.

En aquest sentit, una rehabilitació en el nostre habitatge que integri paràmetres de salut pot ajudar a reduir els símptomes causats per un habitatge que no tingui en compte les entrades de llum naturals, l’aïllament tèrmic, que tingui materials obsolets o en mal estat… De fet, estudis europeus confirmen que la meitat de les persones que han dut a terme una rehabilitació energètica a casa seva han millorat la percepció de la seva salut. No es tracta només de viure en un entorn saludable, sinó de sentir-nos-hi saludables. Per molt que les deficiències no afectin la nostra salut per una qüestió de fortalesa física de cadascú, sí que ens hem de sentir bé en els espais que habitem.

Si tenim en compte que a l’Estat espanyol la primera normativa d’edificació que exigia un mínim de característiques tèrmiques als edificis de nova construcció és de 1979 i que prop del 50% del parc actual d’habitatges es va construir abans del 1980, vol dir que la meitat dels habitatges de l’Estat espanyol estan construïts sense cap tipus de requisit tèrmic.

COM INFLUEIXEN EN LA SALUT LES CONDICIONS AMBIENTALS DE L’HABITATGE?

LA SALUT I L’ENTORN

L’habitatge no és un ens aïllat, sinó que forma part d’un barri, d’una ciutat, d’un poble… Per tant, la manera com estigui construït el nostre entorn determinarà les nostres activitats i estil de vida de la població i, en conseqüència, influirà en la nostra salut.

Un entorn que promogui el sedentarisme o la mobilitat irracional —ús del vehicle per a qualsevol desplaçament— pot fomentar l’obesitat o problemes cardiovasculars. Un disseny urbà que fomenti l’ús del vehicle incidirà en l’impacte ambiental, amb un augment de la contaminació atmosfèrica —partícules emeses per dièsels, CO2, etc.— i increment del soroll, factors de risc importants per a la salut.

En aquest sentit, és important fomentar entorns urbans saludables que contribueixin a la millora de la salut de la població.

PROBLEMES DE SALUT ASSOCIATS A L’ENTORN