RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Contribuir a la millora de les condicions de vida de comunitats o grups de població desfavorits mitjançant la Cooperació és una ferma voluntat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya davant la seva responsabilitat social corporativa. En aquesta línia, l’any 2013 el Col·legi d’Arquitectes va organitzar un concurs per atorgar ajuts per a projectes de construcció o rehabilitació d’habitatges, equipaments, infraestructures i/o espais públics, així com projectes de planificació urbana, adreçats a segments de població en risc d’exclusió a Catalunya i també a països en vies de desenvolupament. Davant la crisi econòmica com l’actual, aquesta doble vessant pren encara més sentit.

D’altra banda, al maig del 2013 el COAC es va adherir al Manifest de Salvaguarda del Dret a l’Habitatge, impulsat per diferents entitats socials, i a la iniciativa legislativa popular per a la dació en pagament per als casos d’embargament de l’habitatge habitual de famílies amb problemes econòmics greus.

Finalment, durant el 2013 el Col·legi d’Arquitectes ha seguit destinant recursos per contribuir a l’apropament de l’arquitectura i dels arquitectes a la societat. És per això que durant l’any 2012 s’han seguit celebrant “Els dissabtes al COAC”, amb tallers, sessions de contes i xerrades divulgatives per a nens i joves.