PER REALITZAR UNA ITE

La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) és una inspecció obligatòria que han de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars en els terminis establerts per la reglamentació. El tècnic realitza una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici (estructura, construcció i instal·lacions comunitàries) i emet un informe identificant les possibles lesions i valorant el seu estat de conservació.

En base a aquest informe, la Generalitat atorgarà un Certificat d’Aptitud, que té una validesa de 10 anys. La data límit per sol·licitar aquest Certificat d’Aptitud és en funció de l’any de construcció de l’immoble. Per a la seva obtenció pot ser necessària la reparació de les lesions identificades, en funció de la seva gravetat.

També pots contactar amb la Borsa de Treball del COAC, que t’ajudarà a trobar un professional a qui encarregar la teva ITE. Omple el següent formulari.

LA ITE EN 5 PASSOS

  • Edificis plurifamiliars d’habitatges i determinats habitatges unifamiliars, tots ells de més de 45 anys d’antiguitat.
  • Edificis o habitatges dels edificis que es vulguin acollir a ajuts públics per al foment de la rehabilitació.
 • L’informe és emès per un tècnic en base a la inspecció visual realitzada dels elements comuns de l’edifici. S’elabora d’acord a un model normalitzat i conté la informació següent:

  • Identificació de l’edifici i del seu estat de conservació, indicant les deficiències detectades i la seva qualificació, que pot ser “lleu”, “important”, “greu” o “molt greu”.
  • Recomanacions per aconseguir millores d’accessibilitat, sostenibilitat i eficiència energètica a l’edifici, així com indicacions per al seu correcte manteniment i conservació.
  • Encarregar l’Informe d’inspecció tècnica a un tècnic (3) i facilitar l’accés als habitatges i altres entitats de l’edifici per permetre la inspecció dels elements comuns.
  • Sol·licitar el Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • En cas d’existència de deficiències qualificades com a “importants”, “greus” o “molt greus”, encarregar les Inspeccions de Verificació a un tècnic (3) en els terminis que indiqui l’informe ITE.
  • Si l’informe ITE recull l’existència de deficiències, encarregar un Programa de Rehabilitació, aprovar-lo i constituir una reserva econòmica específica per a les obres de reparació.
  • Dur a terme les obres necessàries per esmenar les deficiències i garantir el bon estat de conservació i manteniment de l’edifici.
  • Constituir el Llibre de l’Edifici a partir de la documentació generada per la Inspecció Tècnica.

LA ITE EN 5 PASSOS

1. Quins edificis han de passar una ITE?
 • Edificis plurifamiliars d’habitatges i determinats habitatges unifamiliars, tots ells de més
  de 45 anys d’antiguitat.
 • Edificis o habitatges dels edificis que es vulguin acollir a ajuts públics per al foment de la
  rehabilitació.
2. Quan s’ha de passar una ITE?
3. L’informe de la inspecció tècnica (IITE)

L’informe és emès per un tècnic en base a la inspecció visual realitzada dels elements comuns de l’edifici. S’elabora d’acord a un model normalitzat i conté la informació següent:

 • Identificació de l’edifici i del seu estat de conservació, indicant les deficiències detectades i la seva qualificació, que pot ser “lleu”, “important”, “greu” o “molt greu”.
 • Recomanacions per aconseguir millores d’accessibilitat, sostenibilitat i eficiència energètica a l’edifici, així com indicacions per al seu correcte manteniment i conservació.
4. El Certificat d’aptitud (CA)
5. Obligacions de la Propietat
 • Encarregar l’Informe d’inspecció tècnica a un tècnic (3) i facilitar l’accés als habitatges i altres entitats de l’edifici per permetre la inspecció dels elements comuns.
 • Sol·licitar el Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • En cas d’existència de deficiències qualificades com a “importants”, “greus” o “molt greus”, encarregar les Inspeccions de Verificació a un tècnic (3) en els terminis que indiqui l’informe ITE.
 • Si l’informe ITE recull l’existència de deficiències, encarregar un Programa de Rehabilitació, aprovar-lo i constituir una reserva econòmica específica per a les obres de reparació.
 • Dur a terme les obres necessàries per esmenar les deficiències i garantir el bon estat de conservació i manteniment de l’edifici.
 • Constituir el Llibre de l’Edifici a partir de la documentació generada per la Inspecció Tècnica.

DOCUMENTS D’INTERÈS