POLÍTICA DE PRIVACITAT

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant: “COAC”), vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: el COAC, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques como organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades segons el que estableix la normativa legal vigent.

Finalitats: les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(i) Li informem que les dades personals ens faciliti i aquelles que siguin obtinguts de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat del COAC, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament i control, gestionar la seva relació amb nosaltres.

(ii) Registre: gestionar el seu registre, accés i ús de la part privada de la Web.

(iii) Contacte: gestionar el seu contacte amb el COAC ja sigui per una consulta, ajuda, sol.licitud per col·laborar, reclamació, queixa, denúncia, reserva de Sala, lloguer d’espai, sol.licitud de servei, o qualsevol altre motiu.

(iv) Xarxes socials: el COAC posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb el COAC a les xarxes socials) de les pàgines oficials del COAC a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d’ús, Polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui les quals l’usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. El COAC tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats del COAC o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l’activitat del COAC així com per qualsevol altre que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(v) Borsa de Treball: les dades que ens faciliti i aquelles que es generin per la seva relació amb el COAC, seran utilitzades per les finalitats relacionades amb la gestió manteniment, compliment, desenvolupament i control de la Borsa de Treball.

(vi) Escola Sert: les seves dades i aquelles que es generin degut a la seva relació amb el COAC, s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la seva participació com alumne en el curs, jornada, seminari, master, etc, que correspongui.

(vii) Signatura electrònica: les seves dades i aquelles que es generin degut a la seva relació amb el COAC, s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la seva sol.licitud, o renovació relacionades amb la signatura digital.

(viii) Fòrums: les seves dades i aquelles que es generin degut a la seva relació amb el COAC, s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la seva participació al Fòrum que correspongui i és possible que les seves dades identificatives hi puguin aparèixer al Fòrum.

(ix) Subscripcions: les seves dades i aquelles que es generin degut a la seva relació amb el COAC, s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la subscripció sol·licitada.

(x) Dades de tercers: si ens facilita dades de tercers o ens les facilita en un futur deurà, amb caràcter previ haver informat i obtingut el consentiment del tercer per a la utilització de les seves dades segons l´aquí exposat.

(xi) Informes Idoneïtat Tècnica BCN: Les dades que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir de la seva relació amb nosaltres l´informem que ens autoritza a què siguin incloses en un fitxer o fitxers responsabilitat del COL.LEGI D´ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) amb les finalitats de: (i) gestionar el seu registre, accés i ús de la part privada de la Web del COAC relativa a l´ITT BCN; (ii) manteniment, compliment, desenvolupament, control, relatius a la seva participació en la sol·licitud, i/o gestió, i/o tramitació, i/o validació, de l´Informe d´Idoneïtat Tècnica (IIT BCN); (iii) qualsevol altra finalitat que pugui estar legítimament relacionada i/o sigui obligatòria legalment. Així mateix, les seves dades podran ser comunicades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual, per exemple des del COAC a tots aquells organismes públics que puguin intervenir en l´IIT BCN com ara l´Ajuntament de Barcelona i des de l´Ajuntament de Barcelona al COAC. Si ens facilita dades de tercers, ens garanteix que, amb caràcter previ, l´haurà informat i obtingut el seu consentiment en relació a l´aquí exposat. Podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que l’identifiqui al Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, amb domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002 de Barcelona o enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net. indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: COAC Política de Privacitat IIT BCN.

(xii) Podran existir d’altres clàusules de protecció de dades a la pàgina Web. En aquests casos s’estarà al que s’estableixi en cada una d’elles i de forma complementària, en cas necessari, s’aplicarà la present Política de Privacitat.

(xiii) Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Cookies: en relació a les cookies consulti la política de cookies amb aquest enllaç.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002 de Barcelona o enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: COAC Política de Privacitat.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.