Convocatòria d’ajuts per rehabilitar en matèria d’accessibilitat edificis del parc públic d’habitatges

Les subvencions inclouen les millores en matèria d’accessibilitat, així com la realització d’ITEs i de Certificats d’Eficiència Energètica.

La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions destinades a la millora de l’accessibilitat i per al coneixement de l’estat dels edificis d’ús residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el llistat dels quals és consultable al web de tràmits de la Generalitat (apartat de Documentació relacionada).

En aquest sentit, la convocatòria, feta pública el 27 de juny, contempla tres línies d’actuació:

– Obres de rehabilitació que garanteixin la realització d’ajustos raonables i una adequació efectiva dels edificis en matèria d’accessibilitat (instal·lació o adaptació d’ascensors, remuntadors, rampes, grues que permetin l’accés de persones amb discapacitat als elements comuns, elements d’informació, videoporters, etc).

– Realització d’Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE).

– Realització de Certificats d’Eficiència Energètica.

La quantitat màxima de subvenció es fixa en un 60% del pressupost protegible de cada actuació, establint-se uns topalls màxims. Així, la dotació pressupostària total d’aquestes subvencions és d’1.140.162 d’euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de setembre de 2017 i el règim de concessió és el de concurrència competitiva, és a dir que les sol·licituds es valoren en funció d’una puntuació segons la seva prioritat.

Consulteu la Convocatòria i les Bases publicades al DOGC.