AJUTS PER AL FOMENT DE LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ A LA CIUTAT DE BARCELONA

El 12 d’abril de 2019 s’ha publicat al BOPB la convocatòria d’ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació i la restauració per a la millora del Paisatge Urbà.

A continuació s’exposen els aspectes principals d’aquests ajuts.
Cal consultar el text de la convocatòria i les bases per veure els detalls i particularitats de la mateixa.

Objecte
Fomentar la rehabilitació i la restauració per a la millora del Paisatge Urbà en vistes a promoure la recuperació patrimonial, tot tenint cura de la sostenibilitat ambiental i la millora del petit comerç.

Àmbit territorial
L’àmbit d’aplicació és la ciutat de Barcelona.

Dotació pressupostària
L’import de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 422.000 €

Terminis de sol·licitud
El termini de presentació de les sol·licituds d’informe tècnic previ s’obrirà el 15 d’abril de 2019 i finalitzarà el 30 de novembre de 2019, excepte per a les actuacions incloses en el programa d’establiments comercials, que finalitzarà el 30 de setembre de 2019.

Beneficiaris
· les comunitats de propietaris.
· els propietaris d’edificis.
· els propietaris i els titulars d’activitats

Requisits
· Es podran sol·licitar ajudes per a obres de rehabilitació o restauració en edificis o parcel·les de titularitat privada.
· Edificis de més de 10 anys d’antiguitat.
· Import mínim de despesa per expedient de 750€

Caldrà respectar les condicions establertes en la concessió de la subvenció en un termini mínim de 5 anys.

Podeu consultar el resum elaborat per l’OCT
(cal estar registrat al web).