Ajuts per a la millora de teatres a la ciutat de Barcelona

S’ha publicat al DOGC una convocatòria de subvencions per a obres de rehabilitació i dotació d’equipament de teatres de titularitat privada situats a la ciutat de Barcelona, amb una dotació pressupostària de 391.500 €.

Aquests ajuts es dirigeixen a subvencionar les inversions en millora de seguretat o d’accessibilitat en un 95% del cost, altres obres de millora en un 70% i les inversions en equipament, així com els honoraris dels professionals en la redacció del projecte, en un 40%.

El període per dur a terme les inversions és de l’1 de gener de 2018 al 31 d’octubre de 2019 i per sol·licitar els ajuts cal presentar el projecte executiu visat de la totalitat de les obres.

Les sol·licituds es poden presentar del 8 al 29 de maig de 2018 per via telemàtica a través del portal de Tràmits del web gencat.cat, o presencialment al Registre del Departament de Cultura. Les subvencions es concedeixen en funció de la valoració de la proposta presentada, segons els criteris establerts a l’apartat 7 de les Bases.

Per a més informació, consulta el web del Departament de Cultura.

Accés a la Convocatòria (DOGC 8/5/2018), a les Bases reguladores (DOGC 21/7/2017) i a la Modificació de les Bases (DOGC 16/4/2018).