Inici
La renovació urbana respon a un canvi d’actitud respecte el nostre entorn mediambiental per actuar sobre els nostres habitatges, edificis i ciutats i millorar així la qualitat de vida de les persones i la sensibilització cap al nostre entorn i el nostre futur.
 
Inici
La renovació urbana respon a un canvi d’actitud respecte el nostre entorn mediambiental per actuar sobre els nostres habitatges, edificis i ciutats i millorar així la qualitat de vida de les persones i la sensibilització cap al nostre entorn i el nostre futur.

HE DE RENOVAR L’HABITATGE. QUÈ NECESSITO?

QUÈ ÉS LA RENOVACIÓ URBANA?

Les ciutats i els seus edificis, com les persones, envelleixen amb el pas dels anys.

Per això, tenir cura del manteniment del nostre entorn —els edificis, els equipaments, les infraestructures, els espais públics…— i adaptar-lo als nous temps és una responsabilitat de tots com a ciutadans i, alhora, un benefici per a tots com a usuaris d’aquests espais.

A Catalunya, segons dades de l’Idescat, hi ha prop de 3 milions d’habitatges principals i 7 milions i mig d’habitats, el que suposa un rati de 2,5 persones per habitatge. Tenint en compte els índexs d’augment de població en els propers anys, difícilment seran necessaris molts més habitatges dels que ja disposem. En aquest sentit, l’esforç s’ha de centrar en actuar sobre els edificis i barris ja existents per millorar el que tenim, més en una societat amb sensibilitat sostenible.

Precisament aquest és l’objectiu més ampli de la renovació urbana: analitzar les exigències socials i econòmiques de la nostra ciutat, planificar i realitzar les intervencions per actualitzar l’estat d’un espai i millorar, així, la qualitat de vida de les persones.

Així, renovar, com rehabilitar, vol dir habilitar de nou, actuar sobre l’existent per adaptar-ho a les necessitats actuals. Crear espais verds, eixamplar voreres, instal·lar lluminàries, remodelar edificis… però també millorar la climatització de la llar, introduir elements d’aïllament acústic a casa, instal·lar façanes fotovoltaiques… Les intervencions que contribueixen a renovar el nostre entorn són una millora per al nostre present i una inversió per al nostre futur.

SABIES QUE…?
Inici
Inici
Inici
Inici

COM HAN DE SER ELS NOSTRES HABITATGES, EL NOSTRE ENTORN?

Inici

SALUDABLES

Renovació urbana per al benestar de les persones
Veure més
Inici

SEGURS

Mantenir la seguretat al nostre edifici és indispensable
Veure més
Inici

CONFORTABLES I HABITABLES

La confortabilitat és sinònim de qualitat de vida i de benestar per a les persones
Veure més
Inici

EFICIENTS I SOSTENIBLES

Responsabilitat amb el nostre entorn
Veure més